Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 79.6 m²
 • 2.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 137 m²
 • 4.6 tỷVND
C
 • 3
 • 4
 • 136 m²
 • 5.5 tỷVND
D
 • 86.3 m²
 • 2.9 tỷVND
E
 • 150 m²
 • 6.1 tỷVND
F
 • 82.9 m²
 • 3.3 tỷVND