Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 4.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 100 m²
 • 4.6 tỷVND
C
 • 60 m²
 • 3.36 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 81.3 m²
 • 4.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 64 m²
 • 4.25 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 64 m²
 • 3.95 tỷVND