Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 81 m²
 • 2.45 tỷVND
B
Đã bán
 • 489 m²
 • 5.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 129 m²
 • 1.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 85 m²
 • 2.83 tỷVND
E
 • 88.3 m²
 • 3.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 680 m²
 • 15 tỷVND