Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 2.85 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 134 m²
 • 5.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 2.9 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 135 m²
 • 4.35 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 135 m²
 • 4.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 62 m²
 • 2.45 tỷVND