Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 79.7 m²
 • 11.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 54 m²
 • 3.85 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 62 m²
 • 5.3 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 45.5 m²
 • 6.5 tỷVND
E
 • 104.7 m²
 • 8 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 65 m²
 • 6.4 tỷVND