Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 62.4 m²
 • 2.15 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 62.4 m²
 • 1.9 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 1.87 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 1.85 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 53 m²
 • 5.3 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 77 m²
 • 1.8 tỷVND