Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 45.5 m²
 • 6.5 tỷVND
B
 • 4
 • 5
 • 79.7 m²
 • 11.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 60.2 m²
 • 7.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 54 m²
 • 3.85 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 36 m²
 • 3.95 tỷVND
F
 • 9
 • 10
 • 109.1 m²
 • 10.5 tỷVND