Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 54 m²
 • 1.83 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 55 m²
 • 1.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 54 m²
 • 1.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 67 m²
 • 2.37 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 55 m²
 • 1.75 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 54 m²
 • 1.75 tỷVND