Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 60.1 m²
 • 3.55 tỷVND
B
Đã bán
 • 57 m²
 • 3.5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 43 m²
 • 4.1 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 106 m²
 • 6 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 63 m²
 • 2.1 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 59 m²
 • 2.2 tỷVND