Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 31.9 m²
 • 3.19 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 64.4 m²
 • 6.6 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 24 m²
 • 2.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 25 m²
 • 3.1 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 22 m²
 • 2.75 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 30 m²
 • 2.65 tỷVND