Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 131 m²
 • 9 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 63 m²
 • 4.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 76 m²
 • 6.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 30.5 m²
 • 3 tỷVND
E
Đã bán
 • 71.6 m²
 • 3.95 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 4.6 tỷVND