Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 83.2 m²
 • 6.3 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 56.32 m²
 • 1.85 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 85 m²
 • 8 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 2.8 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 54.63 m²
 • 2.54 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 54.71 m²
 • 2.53 tỷVND