Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 35.7 m²
 • 4.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 54.1 m²
 • 5.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 24.6 m²
 • 2.55 tỷVND
D
 • 4
 • 5
 • 72 m²
 • 7.6 tỷVND
E
 • 4
 • 4
 • 56.2 m²
 • 6.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 16.5 m²
 • 1.95 tỷVND