Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 4
 • 56.2 m²
 • 6.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 16.5 m²
 • 1.95 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 68.1 m²
 • 4.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 4.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 21 m²
 • 2.3 tỷVND
F
 • 5
 • 7
 • 143 m²
 • 16.3 tỷVND