Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 104.9 m²
 • 7.9 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 36.4 m²
 • 4.19 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 54.1 m²
 • 5.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 69.2 m²
 • 14.5 tỷVND
E
 • 4
 • 5
 • 72 m²
 • 7.6 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 56.2 m²
 • 6.2 tỷVND