Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 27.7 m²
 • 5.1 tỷVND
B
 • 5
 • 6
 • 63.46 m²
 • 11 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 18.9 m²
 • 2.49 tỷVND
D
 • 3
 • 1
 • 69 m²
 • 8.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 53 m²
 • 6.2 tỷVND
F
 • 5
 • 3
 • 62.5 m²
 • 13.98 tỷVND