Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 30.2 m²
 • 3.9 tỷVND
B
 • 3
 • 4
 • 46.8 m²
 • 7.7 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 24 m²
 • 3.85 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 16.9 m²
 • 2.42 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 68 m²
 • 6 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 71.95 m²
 • 6.65 tỷVND