Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 33.8 m²
 • 4.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 56 m²
 • 6.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 56.9 m²
 • 3.1 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 41.9 m²
 • 3.5 tỷVND
E
 • 22
 • 22
 • 161.9 m²
 • 23.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 31.3 m²
 • 2.9 tỷVND