Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 50.1 m²
 • 7.2 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 6.2 m²
 • 2 tỷVND
C
Đã bán
 • 6
 • 5
 • 52.7 m²
 • 14 tỷVND
D
 • 2
 • 3
 • 13 m²
 • 2.75 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 70.9 m²
 • 7.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 44 m²
 • 7.6 tỷVND