Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 42 m²
 • 4.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 27.4 m²
 • 3.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 21 m²
 • 2.5 tỷVND
D
 • 1
 • 2
 • 26.9 m²
 • 2.7 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 45 m²
 • 4.5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 26.27 m²
 • 3.6 tỷVND