Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 32 m²
 • 4.8 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 23.2 m²
 • 2.5 tỷVND
C
 • 7
 • 7
 • 72.8 m²
 • 5.2 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 39.3 m²
 • 3.4 tỷVND
E
 • 67.2 m²
 • 6.05 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 21.6 m²
 • 2.25 tỷVND