Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 81 m²
 • 6.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 91 m²
 • 4.6 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 33.8 m²
 • 3.2 tỷVND
D
 • 22
 • 22
 • 105 m²
 • 14.8 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 46 m²
 • 3.8 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 58.9 m²
 • 7.8 tỷVND