Nhà đất lân cận

A
 • 7
 • 7
 • 90 m²
 • 7.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 15.29 m²
 • 2.75 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 59.2 m²
 • 6.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 69.2 m²
 • 14.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 30 m²
 • 3.28 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 48 m²
 • 9.2 tỷVND