Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 6
 • 6
 • 44.9 m²
 • 9.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 4.4 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 31 m²
 • 3.7 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 48.8 m²
 • 5.95 tỷVND
E
 • 6
 • 6
 • 61 m²
 • 7.5 tỷVND
F
 • 2
 • 3
 • 29.39 m²
 • 3.5 tỷVND