Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 36 m²
 • 4.68 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 44.2 m²
 • 4.7 tỷVND
C
 • 4
 • 5
 • 90 m²
 • 7.25 tỷVND
D
Đã bán
 • 77.74 m²
 • 6.4 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 50 m²
 • 4.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 68 m²
 • 9.2 tỷVND