Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 73.1 m²
 • 3.5 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 28.7 m²
 • 2.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 47.9 m²
 • 3.6 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 56 m²
 • 2.5 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 56 m²
 • 1.85 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 49 m²
 • 1.8 tỷVND