Nhà đất lân cận

A
 • 120 m²
 • 5.5 tỷVND
B
 • 66 m²
 • 4.05 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 71.55 m²
 • 6.4 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 80 m²
 • 11.4 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 70.3 m²
 • 9.5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 44.5 m²
 • 3.1 tỷVND