Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 47.9 m²
 • 7.75 tỷVND
B
Đã bán
 • 150 m²
 • 6.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 56 m²
 • 8.65 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 83 m²
 • 2.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 45 m²
 • 1.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 51 m²
 • 1.7 tỷVND