Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 53.3 m²
 • 4.8 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 14 m²
 • 1.48 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 21.5 m²
 • 2.85 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 18 m²
 • 3.79 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 37.2 m²
 • 7 tỷVND
F
Đã bán
 • 93.1 m²
 • 8.9 tỷVND