Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 16.2 m²
 • 2.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 40 m²
 • 8 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 44.4 m²
 • 5.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 16.2 m²
 • 2.1 tỷVND
E
 • 4
 • 5
 • 46.8 m²
 • 8.1 tỷVND
F
 • 3
 • 23
 • 25.7 m²
 • 4.8 tỷVND