Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 86.5 m²
 • 5.35 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 23.9 m²
 • 2.8 tỷVND
C
 • 4
 • 5
 • 65 m²
 • 6.3 tỷVND
D
 • 4
 • 2
 • 96 m²
 • 6.8 tỷVND
E
 • 634.6 m²
 • 38 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 33.5 m²
 • 2.95 tỷVND