Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 133.8 m²
 • 10.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 53 m²
 • 4.75 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 57.1 m²
 • 5.8 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 86.5 m²
 • 5.35 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 47.2 m²
 • 4.4 tỷVND
F
 • 4
 • 5
 • 65 m²
 • 6.3 tỷVND