Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 72.6 m²
 • 7 tỷVND
B
 • 44.6 m²
 • 4.95 tỷVND
C
 • 52.8 m²
 • 6.45 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 2.05 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 2.85 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 75 m²
 • 1.98 tỷVND