Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 65.8 m²
 • 4.1 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 128 m²
 • 14 tỷVND
C
 • 52.8 m²
 • 6.45 tỷVND
D
Đã bán
 • 72.6 m²
 • 7 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 2.05 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 2.85 tỷVND