Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 2.73 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 79.1 m²
 • 5.79 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 52.2 m²
 • 9 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 135 m²
 • 4.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 130 m²
 • 5.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 35.1 m²
 • 3.3 tỷVND