Nhà đất lân cận

A
 • 6
 • 4
 • 51.1 m²
 • 4.95 tỷVND
B
 • 5
 • 5
 • 65.4 m²
 • 4.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 57.8 m²
 • 4.1 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 57.6 m²
 • 4.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 32 m²
 • 1.7 tỷVND
F
 • 61.9 m²
 • 3.4 tỷVND