Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 56 m²
 • 3 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 32 m²
 • 1.7 tỷVND
C
 • 6
 • 4
 • 51.1 m²
 • 4.95 tỷVND
D
 • 5
 • 5
 • 65.4 m²
 • 4.7 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 60.1 m²
 • 2.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 57.8 m²
 • 4.1 tỷVND