Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 51 m²
 • 4.35 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 52.6 m²
 • 3.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 56.9 m²
 • 3.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 63 m²
 • 1.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 63 m²
 • 3.85 tỷVND
F
Đã bán
 • 60.5 m²
 • 2.4 tỷVND