Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 105 m²
 • 7.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 79 m²
 • 4.4 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 85 m²
 • 4.85 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 155 m²
 • 10.3 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 77 m²
 • 4.7 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 85.2 m²
 • 6 tỷVND