Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 116 m²
 • 18 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 94.52 m²
 • 16 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 15 m²
 • 2.7 tỷVND
D
 • 27 m²
 • 5.4 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 23 m²
 • 6.2 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 53.7 m²
 • 15 tỷVND