Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 59.7 m²
 • 4.4 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 24.4 m²
 • 3.09 tỷVND
C
Đã bán
 • 78.3 m²
 • 4.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 27.4 m²
 • 2.65 tỷVND
E
 • 8
 • 8
 • 203 m²
 • 26 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 5.1 tỷVND