Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 53.29 m²
 • 13.7 tỷVND
B
 • 5
 • 6
 • 29 m²
 • 13.5 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 40.3 m²
 • 10.2 tỷVND
D
 • 5
 • 6
 • 41.72 m²
 • 9.2 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 48.1 m²
 • 12.9 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 47.7 m²
 • 11 tỷVND