Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 38.2 m²
 • 9.5 tỷVND
B
 • 3
 • 1
 • 54 m²
 • 10.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 55.6 m²
 • 11.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 1
 • 54.07 m²
 • 11 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 44.3 m²
 • 11.3 tỷVND
F
 • 540 m²
 • 30 tỷVND