Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 52.2 m²
 • 4.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 44.8 m²
 • 3.6 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 54.2 m²
 • 4.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 86.5 m²
 • 5.35 tỷVND
E
 • 4
 • 4
 • 145 m²
 • 3.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 145.1 m²
 • 3.6 tỷVND