Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 145.1 m²
 • 3.6 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 81 m²
 • 2.7 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 75 m²
 • 2.45 tỷVND
D
 • 3
 • 1
 • 82.4 m²
 • 2.68 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 1.85 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 65 m²
 • 2.2 tỷVND