Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 35 m²
 • 3.35 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 13.7 m²
 • 1.7 tỷVND
C
 • 8
 • 3
 • 84 m²
 • 20 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 45 m²
 • 4.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 29.5 m²
 • 3.25 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 25.8 m²
 • 3.1 tỷVND