Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 70 m²
 • 1.9 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 76.6 m²
 • 2.15 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 72 m²
 • 2.3 tỷVND
D
 • 3
 • 1
 • 75 m²
 • 2.4 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 73 m²
 • 2.1 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 78 m²
 • 1.95 tỷVND