Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 31.5 m²
 • 4.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 37.42 m²
 • 3.44 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 65.2 m²
 • 5.3 tỷVND
D
 • 4
 • 5
 • 54.5 m²
 • 6.8 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 94 m²
 • 18.5 tỷVND
F
 • 6
 • 4
 • 115.7 m²
 • 15 tỷVND