Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 82.8 m²
 • 5.9 tỷVND
B
 • 4
 • 5
 • 67 m²
 • 8.6 tỷVND
C
 • 105 m²
 • 3.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 80 m²
 • 7.2 tỷVND
E
 • 48 m²
 • 2.95 tỷVND
F
 • 4
 • 5
 • 60 m²
 • 4.5 tỷVND