Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 15 m²
 • 2.85 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 37.2 m²
 • 9.8 tỷVND
C
 • 2
 • 3
 • 56 m²
 • 8.1 tỷVND
D
 • 3
 • 4
 • 21 m²
 • 3.87 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 54.5 m²
 • 12.5 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 40 m²
 • 6.5 tỷVND